Nyheter

Årsmøte

HHK vil avholde årsmøte den 15. mars kl. 18.00.

Saker som ønskes behandlet må være  styret i hende innen 1. mars.


Generalsponsorer

Generalsponsorer