Nyheter

HTU begynner å ta form

HTU begynner å ta form. 6. februar blir det uttakssamling i Tysvær Arena. 20 gutter skal velges ut blant 75 gutter, som alle ønsker å ujtvikle seg i sin idrett. Disse ca. 20 guttene vil en samle 6 ganger i løpet av tiden frem til juni måned. Guttene vil bli fulgt tett opp med både teknisk og fysisk trening. De som ikke blir valgt ut denne gangen vil få nye muligheter til høsten.
HHK har startet på et etterlengtet systematisk arbeid med å utvikle unge spillere til å bli gode representanter for sin idrett. Et tidkrevende arbeid er det, men en betingelse for HHKs fremtidige eksistens.


Generalsponsorer

Generalsponsorer