Nyheter

Elitesatsing på damesiden

Representanter fra Åkra, Kopervik, Avaldsnes, Nord, Rival og HHK har denne uken hatt forberedende møte vedrørende samarbeid for å få til elitesasting på damesiden. Dette er ble også forsøkt å få til for en 3-4 år siden uten positivt resultat.
Alternative modeller for å få dette til ble fremlagt. Et eventuelt samarbeid vil også gjelde 16-18 års lag. Møtet var ikke et beslutningsmøte. De enkelte klubbene vil nå diskutere dette internt før videre drøftinger vil bli foretatt.


Generalsponsorer

Generalsponsorer