Nyheter

HTU samling i februar

Et nytt og spennende prosjekt for guttehåndballen settes nå i gang i regi av HHK. Haugaland Talentutvikling skal være en elitearena for gutter i alderen 11-14 hvor de får ekstra trening og oppfølging på det håndballtekniske, fysiske og mentale. HTU skal binde breddeklubbene tettere sammen til HHK.

6. februar avholdes første samling i Tysvær Arena og dette blir også en uttakssamling. Hver klubb får anledning til å sende inntil fem spillere fra hvert alderstrinn 11-14. Dette skal være høyt motiverte spillere med treningsvilje og gode forutsetninger for håndballspill. Det trenger nødvendigvis ikke være ”komplette” spillere, men kanskje heller de som har et særdeles god skuddarm, hurtighet, venstrehendt eller andre forutsetninger som gjør de interessante for utvikling.


Generalsponsorer

Generalsponsorer