Nyheter

HHK og regionen samarbeider om rekruttering

Region Sør-Vest har i samarbeid med HHK engasjert Omar Asmi i prosjektet  «Håndball i skolen».

Kort fortalt går dette ut på at Omar gjør avtaler med de forskjellige skolene i distriktet om å ha håndball instruksjon i kroppsøvingstimene, sier leder av SPU i HHK Gunnar Lund. Det er spesielt de 3 eldste årskullene på barneskolene. Videre skal han også innom både ungdomsskoler og videregående skoler.

Omar vil på disse besøkene også ha med seg oversikt over hvilke håndballklubber som vil være aktuelle i nærområdet, treningstider og hvem som er trenere/ledere. Vi håper dette kan øke både interessen for og kunnskapen om håndball blant de unge i distriktet. Skoler som ønsker besøk kan kontakte Omar eller leder av HHKs sportslige utvalg Gunnnar Lund (tlf. 901 66 392).

Prosjektet går frem til 30. april neste år og gjelder alle skoler i nord- Rogaland som har egnede lokaler, bl.a. er det også avtalt besøk i Sauda.

I tillegg til dette, jobber vi også med et prosjekt der Omar og andre av HHKs førstelags spillere, i samarbeid med de lokale klubbene, skal trene de forskjellige ungdomslagene. Dette prosjektet er avhengig av at vi kan innpasse det i spillernes treningstider og kamp program. Vi er såvidt startet opp med besøk i Rival. Avaldsnes, Kopervik og Åkra står umiddelbart for tur.


Generalsponsorer

Generalsponsorer