Nyheter

HHK starter en prosess inn mot partnerklubbene

HHK har allerede vært drivkraften ved oppstarten av det nye rekrutteringsutvalget som skal sørge for at håndballklubbene i nord-Rogaland samarbeider bl.a. om felles prosjekter for bl.a. rekruttering. Dette utvalget er så vidt kommet i gang.

Det som nå står for tur er at HHK sammen med partnerklubbene Åkra IL, Avaldsnes IL, Rival og Nord tar en vurdering av den 10 år gamle grunnavtalen for overbygningsklubben HHK. Styret i HHK ser nødvendigheten av å ha et tettere samarbeid med det som i utgangspunktet ble kalt for moderklubbene. Bl.a. er der nedfelt flere forhold i avtalen som ikke er blitt oppfylt. Her kan nevnes et felles råd og sportslig samarbeidsutvalg. I denne sammenheng må det også diskuteres hvordan klubbene kan jobbe sammen mot det felles målet å skape senior- og juniorhåndball på høyt nivå i regionen I den gamle avtalen er også damehåndball nevnt uten at det er jobbet med det i perioden fra oppstart ca. år 2000. Har det skjedd noen endring i holdningene til dette og andre forhold de siste 10 årene.

Første møte mellom håndballklubbene for å kartlegge situasjonen og eventuelt endre eller følge opp nevnte grunnavtale blir primo november.


Generalsponsorer

Generalsponsorer