Nyheter

Der er vi i gang med Haugalandets første rekrutteringsutvalg

HHK og håndballklubbene Rival, Avaldsnes, Stegaberg, Kopervik og Åkra hadde i kveld et konstituerende møte hvor målsettingen var å komme i gang med samarbeid på tverrs av klubbgrensene. Dette er et arbeid som vi har stor tro på, mente leder av regionen Sør-Vest Erik Andersen, som også var med på møtet. Regionen omfatter i dag hele 118 håndballklubber.

HHK , som har dratt i gang prosjektet, er meget fornøyd med at en endelig har fått i gang et utvalg som skal utvikle samarbeid mellom klubbene. Dette vil gjelde på alle aldersnivå. Etterhvert forventes  det at de andre klubbene i regionen knytter seg til samarbeidet.

Rammene for arbeidet vil utvikle seg etterhvert, men vil omfatte trenerutvikling, rekrutteringsprosjekter, samlinger, håndballskoler og ikke minst det å samle folk fra klubbene for erfaringsutveksling for på den måten å lære av hverandre. Formålet vil være å øke rekrutteringen og interessen for håndball. I forhold til andre regioner har Haugalandet mindre antall håndballspillere enn det sammenlignbare regioner har. Dette vil det nå gjøres noe med.

De som vil ha ansvaret for innkalling og agenda i den videre prosessen er:

Morten Sollesnes      Åkra
Siv Sørensen               Stegaberg
Espen Skjelstad         Rival
John Geir Knutsen   HHK


Generalsponsorer

Generalsponsorer