Nyheter

Vil du være med rundt elitelaget til HHK?

Selv om HHK har mange personer i alle ledd i organisasjonen trenger vi mer folk til å gjøre en del enkle ting, som ikke nødvendigvis tar så mye tid.
Kan du tenke deg å være med rundt elitelaget på treninger til litt forefallende arbeid. Dett kan passe bra f.eks. for en pensjonist eller andre som har litt interesse av håndball samt å være sammen med hyggelige folk. Ta kontakt med vår sportslige leder Gunnar Lund tlf. 9016 6392


Generalsponsorer

Generalsponsorer