Nyheter

Markedskonsulent

HHK har som målsetting igjen å nå opp i eliten, om enn ikke etter neste sesong. For å få dette til har klubben behov for en markedskonsulent som kun skal ha som oppgave å jobbe inn mot våre eksisterende og nye samarbeidspartnere. Et godt økonomisk fundament er en betingelse for å få sportslig suksess. Denne personen skal være hovedansvarlig for å skaffe midler til klubbens drift.

Styret i HHK har startet prosessen for å skaffe en slik person. Interesserte kan kontakte HHKs leder for videre informasjon.


Generalsponsorer

Generalsponsorer