Nyheter

Pressemelding sendt ut mandag 14.06

HHK styret utsetter endelig beslutning.

Styret i HHK mener at den økonomiske situasjonen fremdeles ikke er tilfredsstillende for videre drift. Selv om en rekke positive bedrifter har gitt lovnad på til sammen over 2 mill. kroner  ser styret seg nødt til å jobbe videre mot løsninger som skal gi et enda bedre fundament å drive klubben videre på. I praksis vil det si at en må ha inn enda mer penger.

Styret er positive til videre drift men har gitt seg selv en utsettelse til førstkommende onsdag kveld for endelig beslutning.

En betingelse for videre drift må være at klubben ikke havner opp i en lignende situasjon i løpet av neste sesong. Garanti for dette må være et økonomisk fundament som kan gi klubben muligheter for videre utvikling. Det jobbes fremdeles med aktuelle bedrifter og styret trenger derfor et par dager til for å få endelig svar fra disse.


Generalsponsorer

Generalsponsorer