Nyheter

HHK oppretter rekrutteringsutvalg

HHK ønsker å være en katalysator for rekrutteringsarbeidet på Haugalandet. Det tenkes da spesielt på guttehåndballen. Alle de 11 håndballklubbene nord for Boknafjorden har fått henvendelse fra HHK om å være med i utvalget, som vil starte opp arbeidet i august/september
HHK håper og tror at ved å knytte klubbene sammen i et nettverk og tettere opp mot HHK kan forholdene og tiltakene for rekutteringsarbeidet øke. HHK  vil i samarbeid med sine sponsorer tilrettelegge for håndballskoler, helgesamlinger, kurser. Arbeidet har som  målsetting at klubbene skal kunne dra nytte av hverandre og ikke minst utveksle erfaringer som totalt sett forhåpentligvis vil øke rekrutteringen til idretten.


Generalsponsorer

Generalsponsorer