Nyheter

HHKs situasjon.

PRESSEMELDING FRA HAUGALAND HÅNDBALLKLUBB (HHK)

Styret i HHK har i styremøte, tirsdag  den 7. juni 2010,  gitt seg selv en uke på å fremskaffe nok midler til å drive klubben videre.

Styret har de siste ukene klart å få lovnader fra veldig positive støttespillere på ca. 1,7 mill. kroner. Målet var å få inn Kr 2,7 million.  For at klubben skal kunne drives videre på fornuftig vis, samtidig som det blir gitt tid og armslag for å skaffe videre midler, må restbeløpet på 1. mill kroner skaffes til veie innen mandag den 14. Juni.

83 % av HHK’s inntekter er sponsorinntekter, og man er derfor totalt avhengig av det lokale næringslivet. Det lokale næringslivet har vært veldig positive, og med små muligheter for alternative inntekter, så er klubben helt avhengig av interessen fra det lokale næringsliv. Styret ser det som særdeles viktig for regionen og håndballsporten at en klarer å komme igjennom den krisen som klubben nå befinner seg i.

HHK er allerede i gang med den sportslige forberedelsen til neste sesong og har pr. i dag 4 elitespillere som ønsker å spille for HHK neste sesong, hvis klubben klarer å fortsette driften om en uke. Alle HHK’s spillere vil neste sesong være i jobb eller studere/gå på skole. I tillegg blir 3 -4 spillere fra HHK’s rekruttlag flyttet opp til elitelaget.


Generalsponsorer

Generalsponsorer