Nyheter

Økonomi

Etter tidligere oppslag i Haugesunds Avis er det mange som lurer på hvordan arbeidet i klubben går med å skaffe midler til neste sesong.

Styret jobber kontinuerlig med å skaffe midler. Det avholdes møter med sponsorer  og styret har fått lovnad på en god del av de midlene som trengs
Styret regner med å ha en fullstendig avklaring av de økonomiske forhold innen fjorten dager.

Det er nå flere spillere som ønsker å komme til HHK. Informasjon om dette vil også bli gitt i løpet av de nærmeste dagene.


Generalsponsorer

Generalsponsorer