Nyheter

Utvalg

HHK holder for tiden på med å lage en helt ny organisasjonsplan som  skal gjøre HHK mer profesjonell. Arbeidet forventes å være ferdig rett etter sommerferien. Den gruppa som holder på med dette ledes av Gunnar Lund.

Pr. i dag har HHK 3 utvalg. Arrangementsutvalget som vil bli ledet neste sesong av Kalle Kanck, Wiggo Sandsgaard og Leiv Fremmersvik.
Markedsutvalgets leder vil være Olav Magne Olsen. Det nyopprettede økonomiutvalget ledes av Kjetil Rogde
SPU vil konstituere seg førstkommende mandag, forhåpentligvis har vi en leder på plass til da.


Generalsponsorer

Generalsponsorer