Nyheter

Johan Rokstad valgt til ny leder

Johan Rokstad ble på kveldens årsmøte valgt til ny leder i HHK etter Bodil Hetland som har fungert som leder i 2 år og nestleder i 1 år. Ca. 30 fremmøtte overvar et udramatisk årsmøte, selv om det i år ble fremlagt et underskudd.
HHK holder for tiden på og lager en  ny organisasjonsstruktur. Som et ledd i dette er antall medlemmer i styret redusert. Nytt styre er som følgende: Leder Johan Rokstad, nestleder Nils Andreas Røher, økonomiansvarlig Guro Sandsgård, Sekretær Venke Lillenes Spanne. Egil Sundve er varamedlem


Generalsponsorer

Generalsponsorer