Nyheter

Håndballgruppe har startet opp i Stegaberg IL

Det vokser og gror i Tysvær. Som et resultat av at Tysvær Arena snart skal åpnes (mars måned) er det allerede startet opp håndballgruppe i Stegaberg IL.

En av de fire voksne, Siv Jorunn Sørensen,  som har dratt dette i gang sier at entusiasmen er stigende. Selv om de inntil storhallen åpner bare trener i en gymsal er de nå allerede ca. 40 spillere fordelt på tre grupper og på flere alderstrinn mellom 7 – 12 år. Hun er usikker på hvordan utviklingen vil bli, men det er rimelig å tro at interessen vil øke når Tysvær Arena åpner.

HHK regner med å støtte opp under den prosessen som nå er satt i gang i Stegaberg IL, enten med trener støtte eller håndballskoler.


Generalsponsorer

Generalsponsorer