Nyheter

Vellykket Kick Off.

 HHK Kick off

Det tradisjonelle Kick Off treffet på Rica Maritim kom  noe sent i år p.g.a. en rekke «kollisjoner», men dessto ble det mer vellykket. Dette treffet pleier å markere serieåpningen og våre sponsorer er invitert. En rekke av våre sponsorer møtte i år opp til en annerledes og fasinerende åpning.
Øyvind Bråtun ledet an med en fortreffelig film laget  av KIB. Lille Maritim var vel besatt, i år også med ordførerne fra Tysvær,Haugesund og Karmøy.  
Vi fikk en fin innsikt i hvordan Tysvær Arena utvikler seg, og vi tror alle ble imponert over størrelsen på hallen og hvilke planer en  har for kamparrangementene. Filmen viste også hvordan en kan tenke seg reklame oppleggt i hallen. HHK har en stor og utfordrende oppgave foran seg med å utvikle både hallen og produktet HHK i tiden fremover. Men forutsetningene ser ut til å være perfekte for å få dette til. 
Spillerne og trener ble også presentert for de fremmøtte.


Generalsponsorer

Generalsponsorer