Nyheter

Tysvær Arena

Erik OpedalErik Opedal, daglig leder i FKH, er ansatt som driftsleder i Tysvær Arena. Han vil tiltre den ny opprettede driftslederstillingen 1. desember. Det var mange søkere til stillingen, men styret i driftsselskapet av Tysvær Arena (vår representant er Olav Magne Olsen)  gikk altså inn for Erik Opedal som har lang fartstid fra FKH.  Selv om dette er en selvstendig stilling som egentlig ikke er en del av HHK vil det være et tett samarbeid mellom dagligleder i Tysvær Arena og daglig leder i HHK, Øyvind Bråtun. HHK ønsker ham lykke til med en krevende og interessant jobb.
HHK vil overføre sin administrasjon til Tysvær Arena så snart hallen er ferdigstilt, det vil si i slutten av februar 2010.


Generalsponsorer

Generalsponsorer