Nyheter

Tysvær Arena

Haugalandets storstue

Avtalen vedrørende driften av Tysvær Arena ble i dag underskrevet av Tysvær Kommune v/ordfører Harald Stakkestad, Stegaberg Idrettslag v/ leder Ivar Bjordal og HHK v/ leder Bodil Hetland.

Driftsselskapets styre vil bestå av to representanter fra Tysvær Kommune (Ingart Frøyland og Tone Kringeland), en repr. fra  Stegaberg Idrettslag (Ivar Bjordal) og en repr. fra Haugaland Håndballklubb (Olav Magne Olsen).
Eierandelene i driftsselskapet er fordelt som følgende: Tysvær kommune 34 %, Stegaberg IL. 33 % og HHK 33 %.


Generalsponsorer

Generalsponsorer