Nyheter

HHK og guttehåndball

HHK har i etterkant av fellesmøte med moderklubbene (Åkra, Avaldsnes. Nord og RIVAL) allerede startet opp prosjektet guttehåndball. Aktiviteten vil bli økende etter sommerferien.

G-18 laget vil være et felles lag for alle moderklubbene. Dette laget vil bestå av spillere fra Avaldsnes, Nord og sannsynligvis også Åkra. G-18 spillerne vil også tidvis treningsmessig bli knyttet opp mot elitelaget.

G-16 laget til Avaldsnes innbys til treninger med G-18 laget. Åkras G-16 spillere gis også mulighet til å være med her.

HHK tar ansvar for regionale guttesamlinger på oppdrag fra Regionskontoret. Aldersgruppe 14/15 år. Det tas sikte på 8 samlinger.

For gutter 12/13 vil det bli foretatt besøk i de enkelte lag i klubbene

Av andre aktiviteter kan nevnes Haugaland Kraft Håndballskole, trenerkurs, målvakts-impulssamlinger på oppdrag fra regionskontoret, skoleturnering samt samarbeid med HTG (Haugesund Toppidretts Gymnas).


Generalsponsorer

Generalsponsorer