Nyheter

Oppstart ny trener

Flere av HHKs tilhengere har spurt når Krister starter opp treningene. Svaret er 19. mai. Han starter da opp med alle de lokale spillerne. Det blir en interessant trening ikke bare for Krister, men også for våre lokale spillere som skal «vise» seg frem og bli vurdert av vår nye trener, som ønskes lykke til med oppbyggingen av «nye HHK».
Våre nye spillere kommer ikke før senere,ettersom de først må skaffes jobb eventuelt avslutte skole etc. der de nå er. 
SPUs målsetting er at vi har fått signert flere spillere til månedsskiftet mai/juni .


Generalsponsorer

Generalsponsorer