Nyheter

INTENST FORBUNDSTING

Valget av president Karl Arne Johannesen som ny håndballpresident ble akkurat så spennende som vi hadde tenkt på forhånd. Kjell Spanne, Rolf Bjerkebo, Jarle Bruntveit og Egil Sundve gikk alle inn for den valgte presidenten. Noe som også de andre delegatene fra region Sør-Vest Norge gjorde. Valgkomiteen hadde innstilt Arvid Andenæs som president og Kjersti Steinskog som visepresident. Årsmøte ville det annerledes ettersom Nina Britt Husebø ble visepresident.

For øvrig ble Espen Karlsen og Berit Hagen fra region sør-vest Norge valgt inn i forbundsstyret.

Den saken som kanskje var viktigst for HHK på tinget var prosjektet om styrking av topphåndballen i Norge. I grove trekk skal Håndballforbundet i samarbeid med serieforeningen bruke ca. 11. Mill. kroner til å jobbe frem prosjekter og tiltak som skal styrke økonomien til klubbene. Mer om vedtaket og prosjektet kan du lese her http://www.handball.no/p1.asp?p=23473
Vi var i kontakt med representanter fra flere andre eliteserieklubber. Tendensen for alle var ganske klar. Alle de klubbene vi var i kontakt med foretok nå sterke reduksjoner i spesielt spillerutgifter. Alle regnet med at det ville bli problemer med å oppfylle budsjettene og alle satset nå sterkt på rekrutteringsarbeid, noe som også HHK vil gjøre.


Generalsponsorer

Generalsponsorer